Den nye emballagetrend, som kødforarbejdende virksomheder anvender

Globale udfordringer i forsyningskæden har medført at flere fødevare producerende virksomheder i stigende grad er begyndt at automatisere deres pakkelinjer. Stephanie Poole, Senior Business Development & Retail Manager, Food Care NW Europe hos Sealed Air udtaler,

I løbet af de sidste to år har udbredte problemer i forsyningskæden intensiveret de udfordringer, som fødevareproducerende virksomheder skal overvinde for at opretholde den operationelle kontinuitet og imødekomme kundernes efterspørgsel. Minimering af madspild, øget effektivitet, maksimering af fødevaresikkerheden og optimering af produktiviteten er blevet mere afgørende. Samtidig har virksomheder med fersk, røget og forarbejdet kød også skullet håndtere mangel på arbejdskraft.

En kombination af ovenstående og de konstant skiftende markedskrav, driver en ny tendens til øget automatisering i pakkeprocessen. Virksomheder investerer i højteknologiske pakkeprocesser som reducerer de manuelle berøringspunkter og heraf mindskes afhængigheden af arbejdskraft samtidig med at hastighed, sikkerhed og bæredygtighed forbedres.

Afhængigheden af arbejdskraft mindskes 

Arbejdskraftens tilgængelighed og pålidelighed er blevet væsentligt påvirket af den globale pandemi. Dette har betydet, at det har været vanskeligere for virksomheder at fastlægge deres produktion og ofte ført til kompromiser i pakkeprocessen. Der hvor arbejdskraften er en mangelvare, vil alle tilgængelige ressourcer ofte blive prioriteret hvor der er størst behov og ulempen er som oftest at der bliver skabt flaskehalse i andre dele af pakkeprocessen.

Forsinkelser og travlhed medføre ofte menneskelige fejl, som i yderste konsekvens vil udgøre en risiko for produktets kvalitet samt fødevaresikkerheden.

Automatiserede pakkeprocesser erstatte berøringspunkter og reducere behovet for arbejdskraft samt skaber en ensartet konstant produktion. Pakkelinjer kan problemfrit integreres i forarbejdningsprocesserne og sikre en kontinuerlig pakkehastighed.

Trenden mod færre berøringer i pakkeprocessen har langt større betydning end den manglende arbejdskraft, da færre berøringer minimere risikoen for fejl og produkt spild i forbindelse med de gentagne arbejdsprocesser og den træthed det medføre. Automatiserede pakkeløsninger leverer en høj nøjagtighed og ensartethed, hvilket sikrer, at produktet pakkes tæt og korrekt hver gang.

Hurtigere emballering

Vakuumsystemer som CRYOVAC-brand® VS2X og VS9X er specielt designet til at øge emballagehastighederne. Udstyr som automatisk ilægning, skæresystemer og elektriske transportører optimerer tilsammen hastigheden og flowet af produkter gennem pakkeprocessen. Disse funktioner fjerner menneskelige berøringspunkter og minimerer manuelle indgreb for at gøre det muligt at pakke flere enheder per minut.

Automatisering giver øget kontrol og bedre styring af produktets hastighed gennem pakkeprocessen. Pakkelinjen kan tilpasse emballagen i forhold til produktet og drage fordel af større forudsigelig- og pålidelighed i produktionsplanlægningen.

Færre berøringer handler om meget mere end hastighed og er en grund til, at tendensen har et enormt vækstpotentiale. For eksempel hjælper optimal positionering af produktet under pakkeprocessen, med en ensartet tætsluttet emballage og derved forbedret fødevaresikkerhed samt reduceret madspild og emballage.

Optimeret fødevaresikkerhed

Automatisering af pakkelinjerne forbedrer yderligere fødevaresikkerheden ved at begrænse tilstedeværelsen af mennesker i pakkeområdet og minimere produkthåndteringen. Dette reducerer den potentielle spredning af patogener samt bakterier, øger beskyttelsen af produktet og reducere madspild grundet fordærvelse.

Færre manuelle berøringspunkter giver øget kontrol med hygiejnepraksis. Udstyrskomponenter og overflader, der kommer i kontakt med produktet, kan underkastes grundig og intensiv rengøring og robuste hygiejneinspektioner. Automatiserede pakkelinjer er designet med hygiejne i tankerne og er derfor rengøringsvenlige.

Forbedret bæredygtighed

Automatisere pakkelinjer sikre ikke blot en reduktion af produktspild og en mere effektiv udnyttelse af emballagen. Pakkelinjerne kan også levere større energieffektivitet. For eksempel bruger udstyr som CRYOVAC-brand® VS2X og VS9X et UltraSeal-forseglingssystem®, hvilket betyder, at der ikke kræves vand til at afkøle svejsebarren. Dette system optimerer også temperaturstyringen til sænkning af energiforbruget.

Strømbehov kan under opstart reduceres ved hjælp af samlet elektriske styring af de enkelte maskiner, som gør det muligt at fjernstyre vakuumpumper og starttider. Energispild minimeres gennem automatiske strømbesparende faciliteter. Disse registrerer, når maskiner ikke har været brugt i en bestemt periode og derved undgår unødigt energiforbrug når maskinerne ikke er i brug.

At være mere energieffektiv kan ofte vise sig fordelagtigt for på to fronter. For det første kan det tilfredsstille den stigende efterspørgsel på markedet efter produkter med en lavere miljøpåvirkning. For det andet kan det sætte virksomhederne i stand til at håndtere stigende driftsomkostninger, beskytte marginerne og holde en konkurrencedygtig salgspris. Disse enorme fordele i ydeevnen fremhæver tydeligt, hvorfor tendensen for berøringsfri automatisering i pakkeprocessen vinder fart og har et betydeligt, langsigtet potentiale.

Virksomheder søger løsninger, der har fleksibilitet til at levere på flere niveauer. Med denne tilgang kan der foretages mere langsigtede investeringer, hvilket vil supplere alle dele af driften for holistisk at optimere ydeevnen, produktiviteten og rentabiliteten.

https://www.sealedair.com/uk/products/food-packaging/vacuum-system#productLines