Et internationalt flow betyder mere effektiv forsyningskæde

Et internationalt flow betyder mere effektiv forsyningskæde

Når EU’s producentansvarsdirektiv træder i kraft, betyder det, at flere danske producenter og fremstillings-virksomheder får et udvidet ansvar for emballagens bæredygtighed i værdikæden. Det kan give konkrete økonomiske, leverancemæssige og grønne udfordringer, hvis man som virksomhed ikke adresserer dem. Heldigvis kan man hjælpe sig selv på vej ved at implementere internationale flows, som effektivt kan sikre driften, forsyningskæden og den grønne omstilling – helt i tråd med direktivet mener ekspert fra MLDK.

I Danmark træder det udvidede producentansvar for emballage i kraft 1. januar 2025, men i langt de fleste EU-lande med eksisterende producentansvar for emballage trådte de fælles EU-regler i kraft 1. januar i år.

Derfor vil mange virksomheder på tværs af værdikæden fra producenter til detailhandlen allerede her i 2023 mærke, at emballagens betydning bliver større end nogensinde før i forsyningskæden – og det er positivt.

”Det kan virke som en potentiel hæmsko for danske virksomheder med et udvidet ansvar for emballage. Det er dog i virkeligheden lidt af en gave, at vi med direktivet får flere fælles standarder og transparens i forsynings-kæden på tværs af lande. På den måde bliver det enklere at leve op til kravene for fx grøn omstilling, og det vil tillige hjælpe virksomheder til at tænke et internationalt flow ind i deres lokale forsyningskæde. Det vil kun sikre en mere effektiv forsyningskæden”, siger direktør i Mærkevareleverandørerne, MLDK, Niels Jensen.

Pallen er et effektivt værktøj til effektivisering og optimering

EU-direktivet forventes således også at være med til at fremskynde den grønne omstilling for såvel producenter som detailvirksomheder. Og især de virksomheder, som er godt i gang med at omstille sin forsyningskæde, er også klar til at påtage sig et udvidet emballageansvar. Niels Jensen tilføjer:

”Det giver god mening at kigge på fx pallen som et værktøj til at skabe et effektivt logistisk set up til sin forsyningskæde. Nogle import- eller eksportvirksomheder kan nok godt kan bibeholde sit nuværende lokale setup, hvis de har god fleksibilitet i deres nuværende processer. Men langt de fleste virksomheder søger givetvis efter en måde at ressourceoptimere på og sikre fortsat høj kvalitet – og samtidig finde en genvej til mere bæredygtighed. Og her kommer løsninger typisk kendt fra internationale flows til sin ret”.

… og et skridt på vejen til noget mere bæredygtigt!

Den danske forsyningskæde har heldigvis øjnene oppe for, at internationale flows kan skabe mere effektivitet, og mange virksomheder er derfor godt i gang med en omstillingsproces. Men et internationalt flow kan også være et skridt på vejen til noget meget mere bæredygtigt – som senest set med CHEPs Q+ kvartpalle.

”Som alle CHEP-paller er ’Q+’ baseret på et internationalt flow og en cirkulær forretningsmodel. Og set i lyset af EU-direktivet med udvidet producentansvar bliver disse kombinerede egenskaber mere og mere relevante for danske virksomheder i forsyningskæden. De som allerede er en del af dette setup, kan dog med ro i maven konstatere, at de faktisk er på forkant med udviklingen. Det er det signal, vi får fra virksomhederne, som samtidig glæder sig over, at de kan spore emballagen, og at fortidens praktiske udfordringer ikke længere er et tema”, fortæller Projektchef hos CHEP, Vicki Blom Semelin.

For mere information og kontakt

For mere information om CHEPs Q+ kvartpalle læs mere her: CHEP.dk eller kontakt Projektchef Vicki Blom Semelin på nr. +45 21 49 55 96. For mere information om EU’s udvidede producentansvar, kontakt da MLDK på nr. +45 33 13 92 92.