Fordelene ved automatisk kodeinspektion

Med Dominos Vision Systemer fra R-Serien er I altid sikret:

  • Reducering af fejlkoder og tilbagekaldelser af produkter
  • Reducering af spild
  • Høj OEE
  • Øget produktivitet
  • Læsbar koder hver gang
  • Ingen manuelle inspektioner

Læs mere