Brambles tildeles en samlet A-vurdering af Ellen MacArthur Foundations værktøj til livscyklusvurdering

Circulytics er det første vurderingsværktøj, der sætter virksomheder i stand til at måle præcist, hvor parate de er til, og hvor godt de klarer sig i omstillingen til cirkulær økonomi.  Brambles befinder sig helt i toppen.

Ellen MacArthur Foundations (EMF) værktøj til livscyklusvurdering – Circulytics – blev lanceret i januar i år og er blevet markedsført som “det mest omfattende værktøj til livscyklusvurdering på markedet”. Brambles, der er anerkendt som en toneangivende virksomhed inden for brug af cirkulære forretningsmodeller, og som er nøglebidragyder til udvikling og test af værktøjet, har fornøjelsen af at kunne meddele, at virksomheden er blevet tildelt en samlet A-vurdering.

Circulytics måler ikke blot materialestrømme. Værktøjet giver også et klart overblik over den samlede cirkulære drift, fremhæver områder, hvor der er behov for øjeblikkelig forbedring og henleder opmærksomheden på områder, hvor der er mulighed for strategisk innovation. Værktøjet hjælper helt grundlæggende med at synliggøre fordelene ved at genanvende materialer i en cirkulær model sammenlignet med konventionelle lineære forretningsmodeller. Målingssystemet er opdelt i kategorierne “katalysatorer” og “resultater”.  Førstnævnte består af elementer i selve virksomheden, f.eks. strategi, mennesker, systemer og processer, innovation og ekstern kontakt med kunder og leverandører. Brambles opnåede konsekvent toppoint inden for samtlige felter i denne kategori.

Cirkulær økonomi søger at eliminere spild og forurening og at holde produkter og materialer i brug, mens de naturlige systemer regenereres.  Brambles banede med en cirkulær “del og genbrug”-model for deres 330 millioner leveringsaktiver vejen for cirkulær økonomi længe før, det blev en essentiel strategi til håndtering af klimakrisen for både virksomheder og politikere – og det endda i en sektor, hvor linearitet stadig er den dominerende driftsmodel. Denne forretningsmodel og de avancerede sporings-, genanvendelses- og it-systemer, som Brambles udviklede og tog i brug, banede vejen for virksomhedens flotte resultat.

Jarkko Havas, som er chef for afdelingen for data og måling i Ellen MacArthur Foundation, roser Brambles for deres resultat og siger:

“Brambles har deltaget aktivt i udviklingsfasen af Circulytics, og det glæder os at se, at virksomheden nu høster frugten af faktisk at bruge Circulytics. Brambles arbejder aktivt på at omstille til en cirkulær økonomi, og de har allerede gjort store fremskridt. Vi håber, at dette fortsætter gennem brugen af Circulytics fremover”.

Brambles blev også højt placeret i vurderingsværktøjets “resultater”-afsnit, som vedrører tilførsler (i form af materialer og energi), og hvordan produktionen i form af produkter eller tjenester bidrager til den cirkulære økonomi. Deres fokus på bæredygtige ressourcer vakte opmærksomhed blandt vurderingsteamet, som også fokuserede på udviklingsområder for Brambles’ fremtidige strategi.

Juan José Freijo, som er næstformand for bestyrelsen og chef for bæredygtighed hos Brambles, hilser denne deltagelse i Circulytics velkommen, da den foruden at muliggøre en vurdering af både cirkulariteten af produktionen og værdikæden for virksomheden som helhed, bidrager med feedback i form af skræddersyede indblik og kommentarer fra Ellen MacArthur Foundation.

“Dette værktøjs styrke rækker langt ud over os. Vi opfordrer andre virksomheder til også at bruge Circulytics i forbindelse med omlægning til den cirkulære økonomi. Vi kan også bruge det inden for vores samarbejde i programmet Zero Waste World til at kortlægge vores vej fremad og måle vores fremskridt”, siger han.

Juan José Freijo konkluderer, at “verden og mere specifikt forsyningskædeaktiviteter har et presserende behov for cirkularitet. Vores deltagelse i Circulytics bygger ikke alene på et ønske om at opnå anerkendelse for det, vi allerede har opnået.  Fordelen ved dette værktøj ligger i dets kapacitet til yderligere at fremme og understøtte vores ønske om at gøre vores driftsmodel endnu mere cirkulær. Vores flotte resultat underbygger vores ambition om at øge andelen af energi fra vedvarende kilder i vores drift. Selv om vi er stolte af vores dele- og genbrugsmodel og vores nuværende brug af bæredygtige ressourcer, er et af vores altoverskyggende mål som cirkulær virksomhed at forfølge en regenereringsstrategi for naturlige systemer, der kan påvirkes af vores driftsmæssige fodaftryk”.