Vakuumpakning af friske fødevarer

At vakuumpakke friske fødevarer ved hjælp af kammermaskiner er ofte en daglig aktivitet i slagterforretninger, eller butikker som sælger friske fødevarer som kød, pølser og osteprodukter såvel som i serviceindustrien.
Alle friske fødevarer indeholder mere eller mindre ubundet vand, som delvis fordamper under vakuumemballering. Dette kan have indflydelse på produktets kvalitet. Hvis pakkemaskinen ikke er i kontinuerlig drift, kan resultatet forringes, eller processen kan tage for lang tid. Hvis pakkeprocessen tager for lang tid, vil maden, der skal pakkes, miste noget af sin vægt.
Nedenfor er en forklaring af de fysiske stadier, der udføres under pakkeprocessen, samt nogle praktiske råd for at sikre problemfri drift og en lang levetid for vakuumpumpen i pakkemaskinen.

R5 oliesmurte lamelvakuumpumper fra Busch Vacuum Solutions er standard (fig. 1) i mange kammermaskiner og bruges af alle anerkendte producenter. De er specielt udviklet til pakning af fødevarer og har bevist sig gennem årtier. Gennem kontinuerlig fremgang har disse vakuumpumper opnået den højest mulige kvalitetsstandard (fig. 2).

Friske fødevarer såsom kød, pølser, fisk og ost vakuumpakkes normalt ved et tryk på omkring fem millibar. Ved dette tryk er oxygenindholdet i den resterende luft så minimal, at aktiviteten af ​​forskellige mikroorganismer forhindres.
Dette øger holdbarheden for de pakkede produkter betydeligt.
Sådanne lave tryk får imidlertid også vand til at fordampe ved lave temperaturer. Mens vand ved normalt atmosfærisk tryk kun fordamper eller begynder at koge ved en temperatur over 100 grader Celsius, begynder det ved et tryk på 30 millibar at fordampe ved stuetemperatur.
Ved et tryk på 8 millibar fordamper vandet allerede ved en temperatur på 4 grader celsius – selv i afkølede rum (fig. 3).

Derfor genererer friske fødevarer altid vanddamp under pakkeprocessen, og dette vand/damp skal evakueres af vakuumpumpen sammen med luften fra pakkekammeret. Hvis vakuumpumpen sjældent eller aldrig når driftstemperaturen på grund af meget korte driftstider, kondenseres vanddampen næsten fuldstændigt inde i pumpen. Dette fører til en ophobning af vand inde i vakuumpumpen samt olien.
Dette medfører, at olien mister sin smøre- og tætningsfunktion, hvilket kan have en negativ indvirkning på vakuumpumpens ydelse og levetid.

Anbefaling til betjening
For at sikre pålidelig og problemfri drift af kammermaskiner skal følgende overholdes:

1.     Lad vakuumpumpen varmes op inden pakning
For at gøre dette skal du blot køre pakkemaskinen 5-10 gange uden nogen produkter og poser. Sørg for, at kammeret er tørt før du starter.

2.     Brug serviceprogrammet regelmæssigt
I dag har de fleste kammermaskiner et serviceprogram.
Dette program sikrer, at kondenseret vanddamp, der er blandet med olien, fjernes fra vakuumpumpen. Dette program skal startes mindst en gang om ugen.
Afhængigt af pakkemaskinen tager det mellem 10 og 20 minutter. Vakuumpumpen bringes til driftstemperatur, så vandet i vakuumpumpen fordamper igen og udledes.

3.     Kontroller mængden og kvaliteten af olien ugentligt
En visuel inspektion skal udføres en gang om ugen for at kontrollere, at oliemængden og kvaliteten er korrekt.
Dette kan gøres hurtigt og nemt gennem olieskueglasset.
Olien i vakuumpumpen skal være farveløs til gullig og klar.
Hvis niveauet falder under MIN-mærket på olieskueglasset, skal olien fyldes op. Hvis olien er mælkeagtig eller skummer, er dette et tegn på, at vand har blandet sig med olien og dannet en emulsion.
Serviceprogrammet skal derefter køres.
Hvis dette ikke har nogen effekt på den visuelle tilstand af olien, skal der udføres en olieudskiftning. Mørkning af olien er et tegn på, at nogle stoffer, for eksempel krydderier, har sat sig i olien, eller at olien er for gammel.
En olieudskiftning skal også udføres, hvis dette er tilfældet.

4.     Brug egnede vakuumpumpeolier
Kvaliteten af ​​olien i vakuumpumper og den korrekte mængde spiller en vigtig rolle i pakkeprocessen og i beskyttelsen af ​​pumpen.
Det er derfor vigtigt at vælge den rigtige olie for at sikre vakuumpumpen og dermed sikre pakkemaskinen.
Busch Vacuum Solutions har udviklet specialolier til vakuumpumper i pakkemaskinen.
VSA vakuumpumpeolie er velegnet til pakning af meget fugtige produkter, da den er designet til udsugning af luft med et højt vanddampniveau.
Til mindre fugtig mad kan VSL vakuumpumpeolie også bruges. Begge olier er syntetiske olier i fødevarekvalitet med H1-godkendelse.
De har også en levetid på op til fire gange længere end mineralolier.
Busch tilbyder også egnede olier til pakning med ilt som en modificeret atmosfære.

Service jævnligt din vakuumpumpe
Vakuumpumpen i en kammermaskine skal serviceres regelmæssigt.
Serviceintervaller afhænger af driftsbetingelserne, antallet af pakkecyklusser og typen af ​​varer, der skal pakkes.
En pålidelig indikator for, hvornår en olieudskiftning skal udføres, er den visuelle tilstand af olien, som beskrevet under punkt 3.

Ved udskiftning af olie skal udstødningsfilteret i olieseparatoren altid udskiftes.
For vakuumpumper med en pumpehastighed på 25 kubikmeter i timen eller mere, skal oliefilteret også udskiftes.
Tætningringene på serviceområderne skal også udskiftes for at forhindre lækager. For nemheds skyld tilbyder Busch servicesæt til alle R5 vakuumpumper, der indeholder alle de nødvendige dele.
Busch Vacuum Solutions tilbyder en verdensomspændende service, så dette arbejde også kan udføres af en servicetekniker direkte i kundens lokaler.
Der er forskellige typer servicekontrakter.

Overholdelse af disse instruktioner vil hjælpe med til at sikre problemfri drift og en lang levetid for vakuumpumpen samt optimale pakningsresultater.

Vil du høre mere om, hvordan du håndterer din vakuummaskine bedst mulig, kan du kontakte Busch.
Du kan også skrive dig op til Buschs nyhedsbrev eller følge dem på LinkedIn.