Vakuumdestillation fremmer kvalitet af olier og essenser

Kernekompetencen i Capua 1880, et selskab med hjemsted i det sydlige Italien, er produktionen af æteriske olier fra citrusfrugter. Disse olier anvendes indenfor mange områder, f.eks. til fremstilling af parfume, eller i fødevarer som aromastoffer. Efter at olie/vand emulsionen er blevet ekstraheret fra frugtskindene, raffineres de separerede råolier i en destillerings proces. Dette resulterer i meget ”rene” olier, der har en prædefineret duft og upåvirkelig af andre ingredienser med hensyn til duft eller farve.

Capua 1880 anvender vakuumteknologi fra Busch til deres destillerings proces, som udføres i enten fordampere eller destillatorer afhængigt af typen af frugt. Alle destillerierne bruger kun COBRA skruevakuumpumper, der er fri for driftsvæsker. De frekvensstyrede vakuumpumper sikrer et præcist og pålideligt vakuumniveau, der sammen med temperaturen sikrer den ønskede produktkvalitet.

Capua 1880 har produceret essenser fra citrusfrugter siden 1880, og i dag har virksomheden 2 produktionsanlæg i Calabria, verdens største bergamot voksende område.
Over 96 procent af verdens produktion af bergamot dyrkes i Calabria, mens Capua 1880 er verdens største producent af naturlige essenser fra denne frugt. Men olier udvindes også fra citroner, appelsiner, blodappelsiner og mandariner. Mellem oktober og maj høstes og forarbejdes citrusfrugterne på Capua 1880s Reggio Calabria anlæg. Selve udvindingen af olier er ens for alle citrusfrugter.
De æteriske olier indeholdende vand ekstraheres mekanisk fra frugtskindene på 12 produktionslinjer.

Først adskilles de resterende faste stoffer og derefter vandet fra denne emulsion i centrifugalseparatorerne. De råolier, der ekstraheres på denne måde, raffineres gennem året på Campo Calabro anlægget og blandes til individuelle kunder efter den ønskede opskrift for altid at få den samme duft. Ud over produktion sikrer grundig kvalitetskontrol, at de æteriske olier altid svarer præcist til de forskellige kunders specifikationer. 95 procent af bergamot essenser produceret på denne måde anvendes til parfume produktion. Mange af verdens mest kendte parfumefabrikanter bruger bergamotolie fra Capua 1880 til deres parfume. De resterende fem procent anvendes til drikkevareindustrien som smagsstoffer.

De råolier, der ekstraheres i den første fase, raffineres på i alt fem destillationslinjer og opbevares derefter midlertidigt i en kontrolleret atmosfære. Destillation af de forskellige råolier skal udføres så omhyggeligt som muligt, så duften ikke påvirkes. Allerede tilbage i slutningen af 1990’erne besluttede Capua 1880 derfor at skifte vakuumforsyningen af sine ”thin-film” fordampere og ”short-path” destillatorer til den tørre COBRA vakuumteknologi fra Busch. De tidligere anvendte væskeringsvakuumpumper opnåede kun et vakuum på 40 til 60 millibar. Derfor kræves der en højere temperatur til inddampning, f.eks. 80 til 90 grader Celsius for ”thin-film” fordampere afhængigt af typen af frugt. Alle disse fordampere er nu udstyret med COBRA skruevakuumpumper, der opretholder et meget højere permanent vakuum. Fordelen i dette tilfælde er, at destillationsprocesserne kan udføres ved almindelig temperatur.

Forskellige omgivelsestemperaturer eller forskellige olier kan betyde, at finjustering af driftsvakuum og pumpens hastighed på vakuumpumpen er nødvendig. Dette er muligt ved kun at regulere vakuumpumpens frekvensstyrede motor.

”Short-path” destillatorer (fig. 2) arbejder ved et endnu lavere tryk. Derfor er vakuum boostere installeret sammen med COBRA skruevakuumpumperne. Disse vakuum boostere har også frekvensstyrede motorer og kan derfor reguleres efter behov. Ved ”short-path” destillatorer afhænger det eksakte driftstryk også af de olier, der skal destilleres. Driftstemperaturerne er normalt lidt højere end omgivelsestemperaturen, men væsentligt lavere end når der anvendes væskeringsvakuumpumper.

COBRA skruevakuumpumper fra Busch (figur 3) er specielt udviklet til applikationer, hvor lavt tryk og komprimering af ekstraherede gasser og dampe uden driftsvæsker er nødvendige,
eksempel for at forhindre forurening mellem gassen/dampen med drift væsken.

Den væsentligste forskel for de tidligere anvendte væske-ringvakuumpumper er, at COBRA skruevakuumpumper, ikke kræver nogen drift væsker for at komprimere procesgassen. Det kaldes derfor en “tør” skruevakuumpumpe.

I COBRA skruevakuumpumper roterer to skrueformede rotorer i modsatte retning (figur 4).
De ekstraherede dampe er fanget mellem cylinderen og skruekamrene, komprimeret og transporteret til gasudløbet. Under kompressionsprocessen kommer skruerotoren ikke i kontakt med hinanden eller cylinderen. Præcis fremstilling og minimal afstand mellem de bevægelige dele muliggør dette driftsprincip og garanterer desuden et lavt ultimativtryk på <0,1 mbar.

COBRA skruevakuumpumper arbejder med vandkøling, hvilket sikrer en jævn temperaturfordeling i hele pumpehuset og dermed termisk stabilitet i hele processen. På grund af den variable stigning i skruespolerne er procesgassen komprimeret. Fordelen ved dette er, at både gastemperaturen og vakuumpumpens strømforbrug reduceres betydeligt. Generelt arbejder tørre vakuumpumper ved højere temperaturer end væskeringsvakuumpumper. Dette forhindrer kondensering af dampene i vakuumpumpen, hvilket eliminerer muligheden for kontaminering med en driftsfluid.

Omskiftningen fra væskeringsvakuumpumper til den tørre skruevakuumteknologi har enorme fordele for Capua 1880. Kvalitetssikringen af de fremstillede æteriske olier er blevet væsentligt forenklet. Kvalitetsnedskæringer forårsaget af højere temperaturer under destillationsprocessen kan elimineres fuldstændigt. Destillation ved lavt tryk, justeret til produktet, gør det muligt for processen at køre under optimale betingelser og garanterer de bedste resultater for duften. Dette frembringer også en helt klar, farveløs olie (figur 5)

.

Skiftet væk fra væskeringsvakuumteknologien, betyder også driftsvæsker og dermed omkostningerne til det samt de ekstra udgifter til vedligeholdelsesarbejde samtidig elimineres.
Capua 1880 har indgået en serviceaftale med Busch, så en servicetekniker kommer og inspicere samt servicere COBRA vakuumpumperne og vakuumsystemerne en gang om året.
Yderligere vedligehold er ikke nødvendigt. Capua 1880 er overbevist om, at de tog den rigtige beslutning for to årtier siden, da de skiftede til Buschs COBRA skruevakuumteknologi. Dette har også skabt en ny kvalitetsstandard i produktionen af æteriske olier fra citrusfrugter.