Labotek Nordic AB

Unik problemløser fra Helios

OKTOMAT® systemer er udviklet til industriel anvendelse. Sammen med en vakuumstation/vakuumtransportenhed danner de en optimal løsning til tømning af bulkmaterialer fra mange forskellige industricontainere. Systemerne findes som enkeltstation, omfyldningsstation eller multi-station.

Problemet med tømning/udsugning af bulkmateriale

Tømningen af bulkbeholdere/octabins og big bags via udsugningsrør er ofte vanskelig og ikke altid praktisk. Transporten afbrydes for ofte, hvilket fører til standsninger i produktionen. Ofte bliver folieposen / inlineren suget ind, eller materialet fortsætter ikke med at strømme. Dette bliver særlig problematisk i slutningen af tømningen. Ofte skal man styre udsugningsrøret manuelt i længere tid for at tømme en container.

Løsningen OKTOMAT® tømningsstationen

OKTOMAT® bruger et vibrationssugehoved i stedet for et udsugningsrør. Desuden trækker bulkposens stramningsautomatik folieposen / inlineren eller big baggen opad. Sugehovedet flyder og vibrerer i materialet og opløser sammenklumpninger. Det løsnede materiale flyder mod midten og udsuges her kontinuerligt. Sugehovedet justeres automatisk, når niveauet falder.