Moderne vakuumteknologi resultere i 70% energibesparelse

Som en førende producent af blød PVC, ark og indpakningsmaterialer har Jedi Kunststofftechnik GmbH fokuseret sin produktion specifikt på forarbejdning af blød PVC. Materialet transporteres fra store ”big bags” til ekstruderne via et pneumatisk transportsystem. Vakuumforsyningen i transportsystemet er blevet re-designet og implementeret.
Siden begyndelsen af 2018 har Jedi Kunststofftechnik haft frekvensstyrede MINK klo vakuumpumper i drift, som er meget mere energieffektive end de sidekanalsblæsere, der tidligere blev brugt. Dette har gjort det muligt at reducere energiforbruget til vakuumproduktion med op til 70 procent.

Marco Di Martino grundlagde Jedi Kunststofftechnik i Eitdorf, Nordrhein-Westfalen, i midten af 1990’erne og specialiserede sig i transparant blød PVC halvfabrikata.
I dag beskæftiger hans virksomhed 40 ansatte og er en af de førende internationale producenter af blød PVC, ark og indpakningsmaterialer. Disse behandles af hans kunder til gardiner eller gulvbeskyttelsesmåtter og fleksible visningsvinduer på rulleskodder eller telte. Produkterne fremstilles i tre-skift, og leveres til kunder i hele Europa. Materialetykkelsen varierer fra en til tolv millimeter og med en maksimal rullebredde på 2200 millimeter.

Produktionen foregår på fem ekstruderingslinjer, materialet føres fra de store poser gennem et doseringssystem til ekstruderne via det pneumatiske transportsystem.
Tidligere var fire sidekanalblæsere installeret på de fire ekstruderingslinjer for at generere det nødvendige vakuum til transportsystemet. Hyppige udfald og nedbrud på grund af leje og motorskade samt ødelagte hjul gjorde sidekanalblæserne til upålidelige vakuumgeneratorer.

De fire sidekanalsblæsere havde et effektbehov på mellem 12,5 og 15 kilowatt, afhængigt af deres størrelse. Deres drift var ureguleret, dvs. blæserne kørte kontinuerligt i tre-skift operation. Med hensyn til energiforbrug og pålidelighed var dette en yderst utilfredsstillende løsning for ejeren Marco Di Martino. Det høje støjniveau, der kom fra blæserne i produktionshallen, forårsagede også betydelig gener for de arbejdende.

Efter Marco Di Martino tog kontakt til Busch, udførte de forskellige målinger og analyser af hans pneumatiske transportsystemet, og vakuumforsyningen.
De erfarede, at sidekanalblæserne konstant arbejdede ved deres ydelsesgrænser, ved et absolut tryk på 700 millibar. Ved dette tryk når en sidekanalsblæser kun ca. 30 procent af den nominelle pumpehastighed.
For at fjerne denne ulempe blev der anvendt tilsvarende store blæsere med høje nominelle pumpehastigheder – hvilket igen resulterede i højere energibehov.

Den høje trykdifferens sammen med den lave pumpehastighed, var årsagerne til en overdreven opvarmning af blæserne og de dertil knyttede fejl. Som et resultat af denne analyse af den faktiske tilstand af vakuumforsyningen foreslog Busch brugen af den nye MINK MV 0310 B klo vakuumpumpe. Ved et absolut driftstryk på 700 millibar har disse vakuumpumper ikke tab af pumpehastighed. Deres almindelige frekvensstyrede drev giver dem mulighed for automatisk at justere deres pumpehastighed til behovet ved at variere rotationshastighed. MINK MV klo vakuumpumper kan også generere meget lavere tryk end sidekanalsblæsere og nå op til 150 millibar (absolut) tryk.

 

En glad & tilfreds ejer
Marco Di Martino har nu haft to MINK MV 0310 B klo vakuumpumper (fig. 1) i drift siden begyndelsen af 2018, og erstattede de fire sidekanalsblæsere, der tidligere var installeret. Mens de fire sidekanalsblæsere forbrugte i alt 55 kilowatt, kræver Mink klo vakuumpumper kun 8 kilowatt ved 50-Hertz drift. Jedi Kunststofftechnik har installeret endnu en MINK MV 0310 B ved opstarten af den femte ekstruderingslinie. Alle tre vakuumpumper opererer via et kaskadestyringssystem.

Et samlet buffervolumen på 1000 liter opbevares i to beholdere.
En af de tre MINK MV klo vakuumpumper starter automatisk, når det absolutte tryk i containerne stiger over 500 millibar. De to andre vakuumpumper tændes, når der er nået absolut tryk på 700 millibar, og hjælper den første vakuumpumpe.
Mindre justeringer af trykket eller pumpehastigheden kompenseres af frekvensomformere. I praksis er en til to MINK vakuumpumper tilstrækkelige til at opretholde strømningshastigheden. Den tredje vakuumpumpe bruges kun ved spidsbelastning.
Efter seks måneders driftstid er ejeren Marco Di Martino yderst tilfreds. På den ene side var det muligt at reducere det nominelle effektbehov for vakuumforsyningen fra 55 til 24 kilowatt, skønt fem ekstruderingslinjer nu er i drift, kontra de foregående fire. På den anden side, på grund af frekvensstyringen af de nye MINK MV 0310 B, kører ingen af vakuumpumperne i kontinuerlig drift, men kører kun når det er nødvendigt.

Elregningen for 2018 demonstrerede tydeligt energibesparelserne. Sammenlignet med året før blev der forbrugt 160.000 kilowattimer mindre. Dette til trods for, at sidekanalblæsere stadig var i brug i begyndelsen af året, og den femte ekstruderingslinje først blev tilføjet senere.

De store fordele
Mens der tidligere var hyppige fejl og reparationer af blæserne, forårsagede Buschs nye klo vakuumpumper overhovedet ingen problemer.
Foruden omkostningerne ved nedetider og reparationer, har dette også haft en positiv effekt på gennemløbet på de enkelte ekstruderingslinjer. Støjniveauet for de nye vakuumpumper er betydeligt lavere end niveauet for sidekanalblæsere.
Marco Di Martino siger, at de virkelig ikke overhovedet kan høres i produktionsrummet, som ligger lige ved siden af ekstruderingslinjerne. Vedligeholdelse af MINK MV klo vakuumpumper er reduceres til næsten ingenting. Producenten Busch anbefaler at skifte gearolie først efter en driftstid på 20.000 timer.

Vil du vide mere om denne eller andre typer af processer kan du kontakte Busch her,
eller skrive dig op til deres nyhedsbrev her.