Industry 4.0 indenfor vakuumpakning

Vinzenz Murr GmbH har produceret kød og pølser i næsten 120 år.
Stifteren af virksomheden Vinzenz Murr åbnede sin første slagterbutik i München i 1902. I dag er Vinzenz Murr GmbH ikke kun en af de største slagtere i München og det sydlige Bayern, men med over 2.000 ansatte også en af de største arbejdsgivere i branchen. Siden 1970 har Vinzenz Murr produceret sine produkter i München-distriktet Obersendling. Produkter sælges næsten udelukkende gennem de 270 filialer i Bayern.

Siden 2004 har Vinzenz Murr brugt et centralt vakuumsystem fra Busch Vacuum Solutions til alle deres pakkemaskinerne i slagteriet i Obersendling.
Det centrale vakuumsystem bestod af tre R5 vakuumpumper og tre vakuumboostere. Vakuumsystemet blev betjent ved hjælp af en kaskadekontrolenhed.
Dette betyder, at kun de nødvendige vakuumpumper var i drift, for at opretholde det nødvendige vakuumniveau. Dette gjorde at pumper blev tændt eller slukket efter behov. Et vakuumkammer med et volumen på to kubikmeter fungerede som en buffer, så det nødvendige vakuumniveau straks var tilgængeligt i de respektive pakkekamre, når det var nødvendigt.
Indtil videre er fire store termoformningsmaskiner forsynet med vakuum.

Da man flyttede vakuumsystemet til et andet rum, besluttede administrerende direktør Alexander Brandl at bytte vakuumpumper til en version med frekvensstyrede motor for at kunne justere vakuumsystemets ydelse mere præcist til den faktisk efterspørgsel. Dette skyldes, at pakkemaskinerne bruges til at pakke produkter, der spænder fra flere kilo i vægt til små portioner. Derfor bruges der også meget forskellige størrelse kamre til at pakke produkterne. På grund af de små mængder skiftes der også ofte mellem typen af pakkemaskiner, og derfor også vakuumsystemets strømbehov.

Administrerende direktør Alexander Brandl besluttede sig for at vælge den nyeste vakuum teknologi, R5 PLUS fra Busch Vacuum Solutions.
Årsagerne til dette var blandt andet de gode erfaringer han havde med Busch produkter, men også den nemme styring af systemet gennem skærmen på pumperne.

Det nye system har nu været i drift siden juni 2020. Gennem trykregulering tilstanden kan hver enkelt R5 PLUS holde det specificerede vakuumniveau og kompensere for skiftende pumpehastigheder via rotationshastigheden. De individuelle styreenheder i hver R5 PLUS kommunikerer med hinanden via en styreenhed, PLUS Master Control.
På denne måde tilpasser vakuumsystemets den samlede ydelse, nøjagtigt til det faktiske behov. Det centrale vakuumsystem kan let betjenes via PLUS Master Control på skærmen.

Efter flere måneders drift er det tydeligt, at vakuumsystemets styreenhed reagerer bedre end ved det foregående system.
Selvom det også reagerede på ændringer i efterspørgslen ved blot at tænde og slukke for individuelle vakuumpumper, så foregår det mere effektivt med det nye system.
Det nye vakuumsystem kan nu garantere overholdelse af cyklustider og et nøjagtigt defineret vakuumniveau i hver enkelt pakke. De nye R5 PLUS lamel vakuumpumper er større end de tidligere anvendte vakuumpumper. Dette skyldes, at endnu flere termoformningsmaskiner i fremtiden vil blive tilsluttet den centrale vakuumforsyning. De tidligere anvendte R5 vakuumpumper blev dog ikke skrottet, ved udskiftningen til det nye system. Det bliver forsat brugt på tumblere som decentrale enheder.

Vil du høre mere om R5 PLUs og dens muligheder kan du kontakte Busch her,
Du kan også skrive dig op til Buschs nyhedsbrev her eller følge dem på LinkedIn.