Iltning af biofiltre indenfor Aqua kulter

RAS anlægget på Osland Havbruk AS blev udviklet og bygget af en af Norges førende leverandører inden for produktion af vandgenvinding. Anlægget er opdelt i to sektioner, der håndterer små fisk og smolt områderne. Hvert område består af seks holdetanke. Tankene til små fisk er hver seks meter i diameter, med en samlet vandvolumen på 339 kubikmeter. Tankene til dyrkning af smolt er 10 meter i diameter, der indeholder 1272 kubikmeter vand i alt.

Vandet recirkulerer med en hastighed på 2800 m3 pr. time. Efter seks måneders drift, i november 2016 kan produktionschef Kjetil Rørtveit bekræfte, at kun to procent af den samlede vandmængde består af tilsat ferskvand. Den nye RAS anlæg betyder, at Kjetil Rørtveit ikke er afhængig af årstiderne og kan producere under ideelle forhold hele året rundt. Laks kan derfor vokse fra æggetrinnet til smolt tre til fire gange om året, hvilket giver 3,5 millioner opdrættet smolt årligt.

Det recirkulerende aquakultursystem (RAS) er udstyret med et vandbehandlingsanlæg til småfisk og en til smolt (figur 1). Disse består af to mekaniske tromlefiltre, der fjerner snavspartikler større end 40 mikron i størrelse i to faser, før de drænes af dem som opslæmning. Dette efterfølges af den egentlige biologiske vandbehandling i biofilteret, der er baseret på MBBR (moving bed biofilm reactor) teknologi.

Efter at have forladt tromlefiltrene, kommer vandet ind i en tank. Denne tank indeholder biomediet (figur 2), designet til at opnå det størst mulige overfladeareal for det mindste mulige volumen. Mediet er hjemsted for en bred vifte af mikroorganismer, som nedbryder eller konverterer de organiske stoffer opløst i vandet. Biofilterets mikroorganismer omdanner skadelig ammonium/ammoniak til nitritter og nitrater.

En permanent forsyning af ilt er kritisk for væksten af mikroorganismer. RAS anlægget anvender en TYR kapselblæser fra Busch. To af disse blæsere (figur 3, se øverst) installeres direkte på hver af de to biofiltrere. Blæserne er derfor altid i drift, enten den ene eller den anden, hvilket sikrer at biofilteret er forsynet med trykluft, som kommer ind i tanken i bunden. Ud over at berigelse med ilt, holder trykluften vandet og bøjerne i konstant bevægelse, mens den stiger gennem vandet.

Produktionschef Kjetil Rørtveit er yderst tilfreds med blæserne. Han er især imponeret over, hvor stille og pålidelige Tyr kapselblæserne er. I deres første seks måneders drift har blæserne ikke haft fejl eller nedbrud. For Kjetil Rørtveit er blæserne “deres vægt værd i guld”, og han understreger, hvor afhængig han er af dem. En fejl ville have alvorlige konsekvenser for vandkvaliteten og dermed for hele RAS. Han kan også være sikker på, at hvis et problem opstår, er en Busch tekniker hurtig på stedet. Busch er ansvarlig for vedligeholdelsen af de installerede blæsere, og dette udføres af en tekniker to gange om året.

De to TYR kapselblæsere (figur 4) er yderst effektive i drift på grund af deres lave energiforbrug og lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Et innovativt lydisoleringskoncept sikrer stille drift.
Blæserne drives af en energibesparende IE3 motor via V-bælter. Rutinemæssige inspektioner er meget enkelt for Kjetil Rørtveit og hans team: Forureningsniveauerne for indsugningsfilteret og olieniveauet i lejer og gearkasse kan begge ses uden på kabinettet af det lukkede blæserhus.