Forbedret effektivitet indenfor vakuumpakning

Med to produktionsfabrikker, er Drobimex en af de største producenter af fjerkræprodukter i Polen.
Deres sortiment består blandt andet af forskellige typer kyllingepølser på fabrikken i Goleniow.
De forskellige varer pakkes på tre emballagelinjer med termoformende pakkemaskine, der er forbundet med en central vakuumforsyning fra Busch. Dette muliggør en sikker og økonomisk pakning i en beskyttende atmosfære.

Hos Drobimex i Goleniow behandles kødet fra de frisk slagtede kyllinger til forskellige pølsetyper, efter at det er udbenet. Skiver og portionsanrettede pølser pakkes i bakker i en beskyttende atmosfære, dette udgør en stor del af produktionen. Pølseprodukterne er pakket på i alt tre pakkelinjer (fig. 1). Disse er placeret i en produktionsbygning, der blev bygget i 2015. Med det nye byggeprojekt besluttede Drobimex at investerer i et nyt centralt vakuumsystem (fig. 2) fra Busch og skrotte den tidligere løsning med vakuumpumperne opstillet direkte ved pakkemaskine.

En af grundene til denne beslutning var en anbefaling fra kolleger fra Wiesenhof, en tysk fjerkræproducent i Rietberg, Tyskland, som også tilhører PHW-gruppen. De havde allerede et centralt vakuumsystem med Busch vakuumpumper og havde en positiv erfaring inden for energibesparelser og pålidelighed. Som følge heraf kontaktede vedligeholdelseschef Andrzej Kaźmirski direkte Buschs, som i sidste ende konstruerede og implementerede et tilpasset centralt vakuumsystem til Drobimex.

Udfordringen under denne proces var at designe systemet på en sådan måde, at den kunne passe ind i et smalt rum uden for produktions- og pakkeområdet. For Andrzej Kaźmirski var det yderst vigtigt, at vakuumforsyningen blev opstillet uden for de afkølede produktionsrum, fordi affaldsvarmen fra vakuumpumperne ville øget behøvet for nedkøling i produktionsrummet, hvilket uundgåeligt ville føre til højere energiforbrug. En yderligere fordel ved at installere vakuumforsyningen uden for produktionsrum er, at vedligeholdelsespersonale ikke behøver at komme ind i de hygiejnisk følsomme områder, og vedligeholdelse kan udføres under normal arbejdstid.

Busch designet systemet, så emballagelinjerne kan køre med maksimale cyklusfrekvenser på termoformemaskiner. I processen bliver emballagekamrene evakueret i to trin, for at opnå kortest mulige cyklustider.
Det betyder, at det centrale vakuumsystem består af 2 trin, først laver ”grov” vakuumpumper, en for evakuering af kammeret til 50 millibar, før ”fin” vakuumpumperne slår ind og reducerer vakuummet yderligere til 5 millibar i emballagekammeret. Derefter tilføres emballagen med beskyttende atmosfære, en gasblanding af kuldioxid og nitrogen hvorefter det forsegles.Dette er ikke kun den hurtigste måde at nå det ønskede vakuumniveau i emballagen; det er også det mest effektive. Den effektivitet kan opnås, fordi R5 lamelvakuumpumper kan med relativt lav pumpehastighed anvendes til at opnå dette ”grov” vakuum. I ”fin” vakuumpumpestadiet anvendes frekvensstyrede Panda vakuumboostere, der kun tændes, når ”grov” vakuum er opnået.

En termoformende vakuumpumpestation leverer vakuummet på 180 millibarer til termoformningsmaskinen støbe stadie. Dette vakuum danner emballagens basisfolie og danner således emballagebakken.
En yderligere måde at øge effektiviteten er via et behovstyret kontrolsystem, der sikrer, at de eneste vakuumpumper i drift er dem der egentlig er nødvendige. I praksis betyder det normalt, at alle vakuumpumper aldrig er i drift samtidig og derfor ikke konsekvent forbruger elektricitet. Med en gennemsnitlig driftstid på cirka ti timer pr. Arbejdsdag i en fem til seks dages uge, bør denne fordel ikke undervurderes.Vedligeholdelse af det centrale vakuumsystem udføres af erfarne Busch serviceteknikere og reguleres med en vedligeholdelseskontrakt med Busch. Vedligeholdelse omfatter en halvårlig inspektion af hele systemet, herunder kontrol, samt olie- og filterændringer for alle vakuumpumper. Efter et års drift er Andrzej Kaźmirski meget tilfreds med sin centrale vakuumforsyning. I løbet af denne tid har der ikke været nogen fejlfunktioner overhovedet, eller fejl i vakuumpumperne.

Om Drobimex
Drobimex har været aktiv indenfor opdrætning af kyllinger i mere end 55 år. For over 35 år siden begyndte de også at forarbejde og distribuere forskellige fjerkræprodukter. I dag opererer Drobimex to produktionsfabrikker i Polen. Deres slagteri i Szczecin er en af de mest moderne i Europa. Over 120.000 kyllinger slagtes der hver dag. Nogle af disse behandles på fabrikken i Goleniow for at lave forskellige kogte og røget pølsespecialiteter, kyllingebryst og lign. Udskæringer som lår eller vinger, krydres og pakke i portionsstørrelser, så de kan sælges som detail fødevarer. Begge fabrikker arbejder i henhold til HACCP retningslinjer.
De vigtigste kunder hos Drobimex er discountkæder, samt supermarkedskæder i hele Europa, dog hovedsagelig i Polen. Drobimex har været medlem af den tyske PHW-gruppe siden 2002.

Vil du høre mere om R5 Vakuumpumper kan du kontakte Busch her,
Du kan skrive dig op til Buschs nyhedsbrev her eller følge dem på LinkedIn.