Enorme vandbesparelser ved opgradering af system

Bæredygtighed og miljøbeskyttelse er ikke kun ord for Rheinfelsquellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG, men en bekymring da de driver en af Tysklands største private brønde. Dette demonstreres for eksempel af deres DIN ISO 50001 energi styresystem, der allerede blev introduceret i 2012, og DIN ISO 14001 miljøcertificering.
Miljøet har således høj prioritet hos Rheinfelsquellen, hvilket var en af de mange grunde til de har ønsket af reducere vandforbruget fra den kommunale vandforsyning.
Ved at anvende den nyeste vakuumteknologi til afgasning af mineralvand har det været muligt at spare i gennemsnit 3.000 kubikmeter vand pr. anlæg om året.
Løsningen bestod af at erstatte de eksisterende væskeringsvakuumpumper med MINK klo vakuumpumper fra Busch Vacuum Solutions.

Rheinfelsquellens rødder går tilbage til 1905. Den familieejet virksomhed har udviklet sig til at være en af Tysklands største aktører indenfor mineralvand, og ejerne er den fjerde generation af familien, der driver virksomheden.
Omkring 700 millioner liter mineralvand og andre ikke-alkoholiske drikkevarer produceres hvert år. Produktsortimentet inkluderer blandet andet af Sinalco, Aquintel og Staatl, samt Fachingen-mærker, såvel som Rheinfels Quelle, Römerwall, osv.
Påfyldning finder sted på Duisburg-Walsum fabrikken på i alt otte påfyldningsanlæg til retur- og ikke-returnerbare flasker, med en samlet kapacitet på 210.000 flasker i timen.

Væskeringsvakuumpumper blev tidligere anvendt på alle anlæg til afgasning af brøndvandet i afgasningstanken (fig. 1). Deres driftsprincip kræver vand som driftsvæske for at generere vakuum.

Dette vand hentes fra det offentlige vandsystem og går derefter ind i det offentlige kloaksystem som spildevand.
Vandet blev ført gennem vakuumpumperne i et delvis recirkulerbart kredsløb.
Imidlertid måtte der permanent tilføres frisk vand for at undgå en stigning i vandtemperaturen. Dette er nødvendigt, fordi ydeevnen for væskeringsvakuumpumper afhænger af vandtemperaturen. De er teknisk designet til at opnå det højeste vakuumniveau ved en driftstemperatur på 15 grader Celsius.
Jo varmere vandet i kredsløbet er, desto dårligere er vakuumet.
Imidlertid kræves et bestemt vakuumniveau for at ekstrahere alle gasser fra det vand, der er i afgasningstanken.

Rheinfelsquellen registrerede et gennemsnitligt vandforbrug på 3.000 kubikmeter pr. anlæg om året. De gennemsnitlige omkostninger var årlig på 10.000 Euro pr. anlæg.
For at begrænse eller helt fjerne dette vandforbrug undersøgte man muligheden for andre vakuumteknologier.
Busch Vacuum Solutions ‘MINK klovakuumpumpe syntes at være den perfekte løsning. Denne vakuumpumpe kræver ingen drift væske i kompressionskammeret, så den kører uden vand – eller anden drift væske. Først blev en MINK klovakuumpumpe (fig. 2) installeret i et anlæg på forsøgsbasis. En væskeseparator blev installeret før vakuumpumpen, da det altid kan ske, at der også suges små mængder brøndvand i. Denne væskeseparator forhindrer vand i at komme ind i vakuumpumpen. Det fungerer helt selvforsynende.


Hvis der er samles en vis mængde vand i den, tømmes den automatisk under løbende drift uden at påvirke separationsevnen. Dette betyder, at vandet afgasses helt automatisk ved treholds drift, fem eller seks arbejdsdage om ugen.

Efter den vellykkede test af den første MINK klovakuumpumpe har Rheinfelsquellen opgraderet yderligere tre anlæg til denne moderne vakuumteknologi og reduceret vandforbruget drastisk.
MINK klovakuumpumper er næsten vedligeholdelsesfri på grund af deres tørtløbende design og berøringsfri driftsprincip (fig. 3).

Vil du høre mere om MINK og dens muligheder kan du kontakte Busch,
Du kan også skrive dig op til Buschs nyhedsbrev eller følge dem på LinkedIn.