Energieffektiv vakuumforsyning skaber billigere produktionsprocesser

Busch Vacuum Solutions har påtaget sig udfordringen med at udvikle og implementere meget energieffektive vakuumløsninger. Disse sætter kunder i alle industrisektorer i stand til at spare energi og driftsomkostninger og dermed arbejde mere økonomisk.
Vakuumeksperterne vil også vise den nye OTTO digitale service på deres stand.

På messen World of Industrial Processing vil Busch ikke blot give et indblik i sin omfattende produktportefølje for alle industrier, men vil også annoncere sine seneste vakuumløsninger. Økonomisk og sikker vakuumforsyning er et vigtigt emne på tværs af industrier, når man overvejer måder at gøre produktionsprocesser mere økonomiske på, samtidig med at der tages hensyn til energibesparelser og omkostningsreduktioner. Det er vigtigt at se på hele produktionsprocessen for at reducere energibehovet og driftsomkostningerne. Det er ikke nok udelukkende at fokusere på en vakuumpumpes energibehov. Vakuumpumpens varmeudledning eller kølemetode og dens installationsplacering eller styring gør en væsentlig forskel for den samlede energibalance. Busch tilbyder derfor forskellige muligheder for varmegenvinding eller forbedring af den behovsbaserede styring af vakuumpumper.

Udover at fremstille energieffektive vakuumpumper til forskellige teknologier, designer Busch også centralvakuumsystemer, der er skræddersyet til at passe til individuelle kunders behov. Denne form for centralisering af vakuumforsyningen giver flere fordele. For det første betyder det, at der kræves færre vakuumpumper end ved en decentral vakuumforsyning. I kombination med behovsbaseret styring muliggør dette betydelige energibesparelser. For det andet kan denne form for centraliseret vakuumsystem placeres i et separat rum, så vakuumpumper ikke længere skal installeres i produktionsområder; det betyder, at støj- og varmeemissioner elimineres fra arbejdspladserne. Skræddersyede varmegenvindingskoncepter hjælper operatører med at bruge den producerede spildvarme og derved opnå yderligere energibesparelser. I afkølede produktionsområder, såsom i fødevareindustrien, skabes yderligere besparelser ved centralisering af vakuumforsyningen, da klimaanlæg kan designes mindre. Centrale vakuumforsyninger tilbyder også høje niveauer af pålidelighed, da alle systemrelevante komponenter er designet til at være redundante. Vedligeholdelsesarbejde kan endda udføres under igangværende drift uden at pådrage sig ydelsestab.

Stilstand i produktionen er et stort og dyrt problem for fabrikker og skal forebygges. Intelligente IoT-løsninger kan være med til at reducere stilstand i produktionen og spare mange penge.
OTTO er en digitale innovativ service fra Busch Vacuum Solutions.
Den kombinerer tilstandsovervågning af vakuumpumper med attraktive servicepakker.
For høj procespålidelighed og færre ejeromkostninger på fabrikker.

Vil du vide mere om omkostnings- og energieffektive vakuumservices fra Busch?
Vakuumeksperterne fortæller gerne mere om effektivitet og OTTO.

Besøg Busch standen i hal 8, stand nr. 8E062 eller skriv dig op til vores nyhedsbrev her