Energibesparelser på 55 procent

Store mængder af forskellige papirservietter forlader Duni fabrikken i Posen, Polen hver dag.
Den moderne fabrik i Duni Group producerer papirservietter i Polen til det verdensomspændende marked. Duni skiftede til at bruge R5 oliesmurt lamelvakuumpumper fra Busch for at forsyne deres skære- og foldemaskinerne med vakuum og opnåede således energibesparelser på 55 procent sammenlignet med den foregående vakuumforsyning. Desuden giver vakuumteknologien med lameller stabil og pålidelig vakuumgenerering med markant lavere støjemission og et mindre fodaftryk.

Duni Group, med hovedkvarter i Sverige, ejer Duni Poland Sp. z o.o. produktions fabrik.
Duni kan se tilbage på over 60 års virksomhedshistorie. Det hele begyndte i Malmö, Sverige, hvor de første papirkopper i voks og servietter fra tyndt, coatet crepe-papir blev lavet i 1949.
I dag fremstiller Duni emballage- og takeaway løsninger som service til restauranter og slutkunder. Duni indtager den førende position på det central- og nordeuropæiske marked med 2.300 ansatte i 23 lande. På Duni fabrikken i Posen, Polen arbejder 400 ansatte med fokus på produktion af papirservietter og trykte papirplader.

De forskellige papirtyper til servietproduktion leveres på ruller. Det sammenrullede papir løber gennem en af adskillige automatiserede produktionslinjer, i hvilke servietter produceres og klargøres til afsendelse. Uanset om materialet er trykt eller påtrykt, i slutningen af produktionslinjen, er der altid en maskine, der skærer papiret flere gange og folder det op til tre gange, inden de færdige servietter pakkes. Disse skære- og foldemaskiner kan indstilles til at gøre de forskellige formater og folder mulig. Vakuum er nødvendig for at transportere og holde papiret, når det flyttes gennem ruller, samt skære- og foldeværktøjer til slutningen af linjen, hvor det kommer ud som færdige servietter.

Tidligere var der installeret væskeringsvakuumpumper på tre af disse skære- og foldemaskiner for at generere det nødvendige vakuum. Disse vakuumpumper krævede meget vedligeholdelse, fordi det vand, der blev brugt som driftsvæske, skulle genopfyldes hver dag. Da olie bruges til at smøre kniven på skæreværktøjerne, er det umuligt at forhindre, at den udsugede luft indeholder oliepartikler. Dette får olie til at blandes med vandet i vakuumpumperne. Vandet der bruges som driftsvæske i hver af de tre identiske væskeringsvakuumpumper cirkulerede i et internt system. Forurenet med olie måtte vandet udskiftes og bortskaffes regelmæssigt. Ingeniøren, der var ansvarlig for alt produktionsteknik, ønskede ikke længere at arbejde med dette set up. Især fordi støjemissionen fra disse væskeringsvakuumpumper, som var i umiddelbar nærhed af arbejdsstationerne, var så stor. Han ønskede også samtidig at finde en løsning, der brugte mindre energi.

Eksperimenter med tørtløbende lamel vakuumpumper var skuffende, fordi den ekstraherede luft korroderede lamellerne på grund af den olie, den indeholdt. Duni besluttede derfor at kontakte Busch, fordi vakuumpumper fra Busch allerede blev brugt på to trykmaskiner til deres fulde tilfredshed. Buschs vakuumspecialister anbefalede R 5 oliesmurte lamel vakuumpumper til denne anvendelse. Disse vakuumpumper har hver en pumpehastighed på 630 kubikmeter i timen og har tilstrækkelig høj ydelse til at forsyne alle ruller og anordninger med vakuum.
De er også i stand til at udtrække luften, der lækker gennem papiret uden at det begrænser outputtet. Til gengæld hjælper den høje konstante vakuumydelse med det ultimative tryk på 0,1 mbar til sikkert og hurtigt transport og til at holde papiret. En R5 lamel vakuumpumpe (fig. 1) blev installeret på en skære- og foldemaskine i begyndelsen af ​​2016. Fordelene ved denne løsning blev hurtigt tydelige. Strømforbruget blev reduceret med 55 procent, hvis værdi er endnu bedre, når man tager højde for, at arbejdet udføres i trehold-skift, 24 timer i døgnet, fem til seks dage om ugen. Vakuumpumpen kører konstant i dette tidsrum bortset fra pauser og opsætningstider. Vedligeholdelsesindsatsen blev drastisk reduceret og er begrænset til regelmæssig visuel kontrol af olieniveauet og en årlig olie- og filterskift. Oliepartiklerne, der suges ind, var tidligere en årsag til stor vedligeholdelsesindsats tidligere. Nu forbliver de i vakuumpumpen, der alligevel bruger mineralolie som driftsvæske.

R5 lamel vakuumpumper (fig. 2) har været standardopløsningen til vakuumgenerering i forskellige anvendelser i adskillige årtier. Takket være deres interne oliecirkulation kan de håndtere flydende partikler, der er suget ind i vakuumpumpen. Olien sikrer fremragende tætning og smøring af kompressionskammeret, hvilket gør det muligt at opnå et højt vakuumniveau på 0,1 mbar. Denne værdi svarer til et 99,99 procent vakuum. På grund af deres design kan væskeringsvakuumpumper opnå et ultimativt tryk på 33 mbar (= 96,7 procent) under ideelle driftsforhold.
Tørtløbende lamel vakuumpumper fungerer efter det samme kompressionsprincip som oliesmurt lamel vakuumpumper. De bruger dog ikke olie, hvilket resulterer i et tab i det ultimative pres. Dette betyder, at disse typer vakuumpumper i sammenlignelige størrelser kun leverer et vakuumniveau på 200 mbar (= 80 procent). Det høje vakuumniveau på 0,1 mbar R5 lamel vakuumpumper giver nu tilstrækkelige udgangs reserver til papirhåndtering i skære- og foldemaskinerne. Dette betyder, at formatændringer eller lækket luft ikke påvirker de konstant høje pumpehastigheder og tilgængeligheden af det konstante vakuumniveau.

De ansvarlige parter var imponeret over R5 lamel vakuumpumpes lave støjniveau, som var væsentligt lavere end for den tidligere anvendte væskeringvakuumpumper. Den nuværende løsning er også meget mere kompakt og sparer dermed plads. Baseret på disse positive oplevelser udstyrede Duni også hver af de to andre skære- og foldemaskiner med en R5 lamel vakuumpumpe i samme størrelse samme år.

Alle tre vakuumpumper fra Busch har leveret et konstant højt niveau af vakuum og pumpehastighed uden klager af nogen art efter et års kontinuerlig drift.

I mellemtiden har Duni også indgået en servicekontrakt med Busch, der garanterer levering af regelmæssigt vedligeholdelsesarbejde af en Busch servicetekniker.
Dette betyder, at hvis en vakuumpumpe nogensinde faktisk skulle svigte, giver Busch straks en erstatningsvakuumpumpe.

Vil du høre mere om R5 vakuumpumper og mulighederne med dem, så kan du kontakte Busch her,
Du kan også skrive dig op til Buschs nyhedsbrev her eller følge dem på LinkedIn.