Energibesparelser med state of the art vakuumteknologi

Den svenske leverandør af bildele IAC Group AB anvender denne nye lamelvakuumpumpe på et af deres lamineringssystemer, der producerer inventar til forskellige Volvo modeller. Vakuumpumpens integrerede trykregulering der muliggør behovstyrede drift, har medvirket til en månedlig energibesparelse på over 50 procent.

IAC-koncernen er en global leverandør til bilindustrien med mere end 50 fabrikker og 22.000 ansatte. På Gøteborg fabrikken fremstiller 650 medarbejdere hovedsageligt inventar og dørpaneler til Volvo og med leveringer flere gange om dagen direkte til Volvos produktionslinje.

Indtil nu har der været installeret to konventionelle lamelvakuumpumper på et lamineringssystem til inventar (figur 1). Disse vakuumpumper var uregulerede og arbejdede permanent i tre holds skift, fem dage om ugen. Vakuumet holder den dekorative film og basisfilmen i den ønskede position efter manuel indsættelse i formen.
Da hver vakuumpumpe var udstyret med en 15 kilowattmotor, var strømforbruget pr. år ca. 120.000 kWh. Da de to vakuumpumper allerede var omkring 30 år, var det tid til en generel renovering eller erstatning af vakuumpumperne. Vedligeholdelseschef Markel Jordansson henvendte sig til Busch efter en praktisk og omkostningseffektiv løsning. Buschs vakuumeksperter anbefalede den nyudviklede R5 PLUS (figur 2).

 

Det er en oliesmurt lamelvakuumpumpe, en robust vakuumteknologi, som er blevet bevist i industrien i mange årtier. En af de grundlæggende fordele ved lamelvakuum teknologien er, at strømforbruget falder som trykket falder.
Det højeste strømforbrug opstår ved opstart af vakuumpumpen, når den arbejder mellem atmosfærisk tryk og et vakuumniveau på 300 mbar. Inden for det faktiske arbejdsområde fra 30 til 40 mbar forbruger vakuumpumpen kun ca. 70 procent af den angivne nominelle motorvurdering.

Denne ny udvikling fra Busch er fra standard udstyret med et integreret styresystem. Afhængigt af trykket kan det nøjagtigt opretholde et forudindstillet vakuumniveau eller permanent garantere en bestemt pumpes hastighed ved en given rotationshastighed. Markel Jordansson besluttede at teste denne vakuumpumpe i en periode på flere måneder. Drift med trykregulering skal sikre, at det angivne måltryk på 30 mbar ved vakuumpumpen holdes pålideligt uanset den faktiske pumpefrekvens, der kræves for de forskellige processtrin

Under fremstillingsprocessen på lamineringssystemet, som producerer omkring 200 stykker bilinventar hver dag, var det praktisk talt umuligt at bestemme den faktiske pumpehastighed på forhånd. Systemet udfører i alt 8 processtrin, som ikke er synkroniseret med hinanden og derfor kræver forskellige pumpehastigheder. Tidligere blev et vakuumniveau på 40 mbar specificeret direkte ved formen for de indsatte støbte emner.
Da vakuumforsyningen ikke er direkte installeret på lamineringssystemet, forekommer der lækager længere nede i systemet. Dette betyder, at vakuumpumpen selv skal give et vakuumniveau på 30 mbar.

Da R5 PLUS begyndte at fungere, var det muligt at se den ønskede rotationshastighed og dermed pumpens hastighed permanent på displayet. Et vakuumniveau på 30 mbar blev programmeret. Det blev hurtigt erkendt, at behovet for pumpehastighed varierer meget afhængigt af processtrinene, og at vakuumpumpen kompenserer for dette ved at ændre omdrejningshastigheden. Den indbyggede PLC registrerer alle driftsrelaterede data og kan til enhver tid ses på displayet (figur 3), udtrækkes med det integrerede hukommelseskort eller sendes til systemstyringen eller andre eksterne udgangsenheder.

Vedligeholdelseschef Markel Jordansson har også aktiveret Eco-tilstanden, som automatisk slukker for vakuumpumpen efter en selvvalgt periode, hvor processen ikke kræver vakuum. Så snart vakuum er påkrævet igen i processen, starter vakuumpumpen automatisk op og justerer til den krævede rotationshastighed. Dette er især energibesparende under korte produktionsafbrydelser og pauser.

Tidligere ved produktion med korte afbrydelse eller pauser, arbejdede de to vakuumpumper med 100 procent output. Markel Jordansson har haft en elektroingeniør til at beregne energibesparelser internt, og kan bevise, at ved at bruge den nye R5 PLUS lamelvakuumpumpe sparer IAC Group 8.400 EUR om året i energiomkostninger.
Dette omfatter ikke yderligere besparelsespotentiale gennem procesoptimering. Vakuumpumpen kan nu finjusteres takket være den kontinuerlige registrering af det ultimative tryk og strømforbruget sammen med flere andre parametre.

Oprindeligt var for eksempel et 30 mbar arbejdstryk påkrævet direkte ved formen, men efter nogle uger blev det konstateret, at 40 mbar var tilstrækkelig til denne applikation. Nu, hvis der er angivet et mere ”groft” vakuumniveau, svarer vakuumpumpen med endnu lavere rotationshastigheder og endnu lavere energiforbrug.

En anden stor fordel for Markel Jordansson er den betydeligt lavere støjemission fra den nye R5 PLUS sammenlignet med de tidligere anvendte ældre vakuumpumper.
De gamle vakuumpumper lamelvakuumpumper  havde et støjniveau på 79 dB (A), hvilket gjorde det umuligt at holde en samtale inde i det tekniske lokale, siger Markel Jordansson. Selv ved maksimal rotationshastighed udsender R5 PLUS ikke mere end ca. 70 dB (A).

Efter de første par måneders test blev vedligeholdelseschef Markel Jordansson overbevist om, at R5 PLUS er den ideelle vakuumpumpe til hans anvendelse.