Effektivisering af trappe produktion

Produktionen af trapper i massivt træ er en kerne specialitet hos Treppenbau Voß, et firma baseret i nærheden af Lübeck, Tyskland. Den ultramoderne CNC-produktion er designet til at skabe individuelle dele i enkeltbatches – unikke hver gang. CNC-maskinerne leveres med vakuum til fastspænding via et centralt vakuumsystem med Mink klovakuumpumper. Andre fordele er brugen af sådan vakuumteknologi gør det muligt for Treppenbau Voß at lave massive energibesparelser.

Treppenbau Voß har specialiseret sig i design og produktion af unikke trapper i topkvalitet, lavet af massivt træ eller andet materiale. Udover de vigtigste produktionsbygninger i Reinfeld driver Voß også seks andre showrooms i det nordlige Tyskland, der hovedsagelig tilbyder rådgivning fra private kunder og forslag til deres trappedesign. Derudover omfatter klientellet i Voß også ejendomsudviklere. Som en ny udvikling i år har Treppenbau Voß udvidet sin erhvervsportefølje og leverer nu også massivt tømmermøbler og køkkener under navnet “Voß Wohnkultur”. Der produceres 3.000 trapper hvert år i et holds drift af 18 produktionsmedarbejdere. I alt beskæftiger Treppenbau Voß i dag 63 medarbejdere.

Bearbejdning af massive trædele, såsom snor, trin og gelænder, udføres på i alt tre CNC-maskiner, hvoraf den ene er udstyret med et fuldt automatisk materialeforsynings- og leveringssystem. To af maskinerne er udstyret med vakuum sugekopper, og den sidste holder stykkerne ved hjælp af en nesting proces. Oprindeligt blev to lamelvakuumpumper der leverer en pumpehastighed på 500 kubikmeter hver, installeret i maskinen som brugte nesting processen. Hver af de to vakuumpumper brugte en 15 kW motor.
Direktør Reiner Voß søgte efter en løsning for at reducere energiforbruget.

MINK klovakuum teknologien fra Busch var det perfekte svar.
Disse vakuumpumper kan teoretisk give samme vakuumevne dog kun med en 9 kW motor.
Dette er en forskel, som ikke bør undervurderes, fordi maskinen praktisk talt er i konstant drift i arbejdstiden. Der er ingen stilstand fordi der ingen opsæt er. Alle dataene til bearbejdning sendes direkte fra planlægningsafdelingen til maskinerne. Takket være disse data sætter CNC-maskinen sig selv op og kan begynde bearbejdning umiddelbart efter materialet er blevet leveret. For at udnytte endnu mere energibesparende potentiale anbefalede Busch centraliseringen af vakuumforsyningen.
Det betyder, at de to andre CNC-maskiner, som tidligere hver havde været udstyret med to væskeringsvakuumpumper, også skal forsynes med vakuum fra samme system.
Busch designet et vakuumsystem, der er udstyret med i alt seks MINK klovakuumpumper og er forbundet til alle tre CNC-maskiner via et rørsystem. Reiner Voß besluttede at investere i dette vakuumsystem, som blev installeret i 2011 og har været i drift siden da.

Vakuumforsyningen styres af trykniveauet. Det betyder, at vakuumsystemet garanterer et bestemt vakuum, som konstant opretholdes i rørledningerne.
Systemet benytter kun det nødvendige antal vakuumpumper, der kræves til generering af det nødvendige vakuum niveau. Systemet er programmeret således, at den samlede ydeevne svarer til den samme ydeevne af alle vakuumpumper der var i brug tidligere.

Da maksimal ydelse kun er nødvendig under usædvanlige omstændigheder, er en eller to af de seks
MINK klovakuumpumper generelt altid i standby tilstand. I den tidligere decentrale montering af vakuumpumperne var alle pumper generelt i drift hele tiden.
Denne centralisering muliggør derfor store energibesparelser, for det første på grund af mindre motorstørrelser, og for det andet fordi den maksimale ydelse ikke kræves konstant.
Reiner Voß omtaler en 30% energibesparelse med det nye vakuumsystem.

Den næsten vedligeholdelsesfri drift af MINK klovakuumpumper giver yderligere en besparelse.
Ved de tidligere anvendte lamelvakuumpumper måtte lamellerne udskiftes hvert år, da de blev udsat for ekstremt slid, hvilket resulterede i nedetid for produktionen, samt høje omkostninger for reservedele.

MINK klovakuumpumper genererer vakuummet uden at nogen indre dele kommer i kontakt med hinanden. Det betyder, at der ikke er noget slid og så ingen dele, der skal regelmæssigt udskiftes.
Reiner Voß underskrev en servicekontrakt med Busch. Busch tjekker derfor pumperne årligt og garanterer derfor en sikker drift af systemet. Vedligeholdelseschefen hos Voß behøver ikke længere selv at udføre overvågnings- eller vedligeholdelsesarbejde i forbindelse med vakuumpumperne.

En ekstra fordel ved MINK kloteknologien er det lave støjniveau, da lamelvakuumpumper med deres store lameller giver ekstrem høj støj, er MINK klovakuumpumper lige med relativt lav støj.
Takket være slidfri vakuumforsyning med MINK kloteknologien forbliver pumpens hastighed konstant høj og forværres ikke over tid. Af tekniske årsager er dette ikke muligt med lamelvakuumpumper, da pumpens hastighed sænkes, da antallet af driftstimer stiger som følge af slid på lamellerne.
Dette er også grunden til, at Reiner Voß havde lamellerne i lamelvakuumpumperne, udskiftet hvert år, fordi med hans egne ord “pumpens ydeevne bare faldt sammen”, hvis lamellerne ikke blev udskiftet i god tid. Det betyder, at i tilfælde af en central vakuumforsyning med en matematisk identisk ydeevne til den foregående decentraliserede løsning, er det i realiteten muligt at opnå en pumpe hastighed, som er op til 20% højere. Dette overskud hjælper i øjeblikket med at spare energiomkostningerne, men vil også gøre det muligt at forbinde yderligere en CNC-maskine og hos den succesrige og innovative trappeproducent Treppenbau Voß er det en mulighed, der aldrig kan udelukkes.

Vil du høre mere om MINK vakuumpumper kan du kontakte Busch her,
Du kan skrive dig op til Buschs nyhedsbrev her eller følge dem på LinkedIn.