Climeworks modtager “Innovation in Vacuum Busch Award 2021”

Climeworks er den første virksomhed, der bruger Direct Air Capture teknologi til at fjerne kuldioxid fra atmosfæren. På den måde yder virksomheden aktivt en vigtig indsats til at reducere den globale opvarmning. I disse unikke anlæg anvendes MINK klovakuumteknologi fra Busch til at filtrere CO₂.

Busch uddeler “Innovation in Vacuum Busch Award” en gang om året. Denne pris hædrer enkeltpersoner eller virksomheder, der gør brug af vakuumteknologi med særligt innovative ideer og dermed tjener menneskers og miljøets trivsel. “Innovation in Vacuum Busch Award” blev første gang uddelt i 2013 i anledning af 50-års jubilæet for Busch Vacuum Solutions.

Temperaturstigningen forårsaget af klimaændringer kan kun begrænses ved at genoprette en fornuftig balance i atmosfærens CO₂-indhold. Dette kan kun realiseres, hvis begge nuværende emissioner reduceres drastisk, og uundgåelige emissioner, der allerede er udledt, fjernes fra luften.

Ved hjælp af Climeworks’ Direct Air Capture teknologi filtreres CO₂ direkte fra luften. CO₂-samlere fanger selektivt kuldioxid i en totrinsproces. Først trækkes luft ind i beholder af en ventilator. Kuldioxiden fanges på overfladen af et meget selektivt filtermateriale placeret inde i beholderen. Efter at filtermaterialet er fyldt op med kuldioxid, lukkes beholderen, og temperaturen hæves til 80 til 100 ° C – imens den frigiver og fanger den rene kuldioxid. Den filtrerede CO₂ udvindes ved hjælp af MINK klovakuumpumper fra Busch.

Det blandes derefter med vand og injiceres under jorden ind i basaltsten af Climeworks’ partner, Carbfix. Over en periode på nogle år mineraliserer CO₂ sig selv og fjernes dermed permanent og sikkert fra atmosfæren og omdannes tilbage til sten under jorden. Climeworks’ teknologi bruger udelukkende af vedvarende energi eller spildvarme, og de modulære beholdere kan kombineres til forskellige systemer i varierende størrelser.

Climeworks og Busch har haft et tæt samarbejde fra begyndelsen. Climeworks er nu blevet tildelt den såkaldte “Innovation in Vacuum Busch Award 2021” for sin innovative brug af vakuumteknologi til fjernelse af CO₂. Administrerende direktør og grundlægger af Climeworks, Jan Wurzbacher, modtog prisen sammen med andre repræsentanter for virksomheden under en lille ceremoni i hovedkvarteret for Busch Vacuum Solutions i Maulburg.

Har du nogle spørgsmål vedørende Busch’ vakuumteknologi, kan du kontakte Busch.
Du kan også skrive dig op til Buschs nyhedsbrev eller følge dem på LinkedIn.