Afgasning ved hjælp af tørtløbende vakuumteknologi

CompraXX GmbH driver et omfattende teknologicenter i Brehna, Tyskland.
Centrets aktiviteter fokuserer på udvikling af innovativ plast og design samt implementering af bæredygtige sammensatte plast strategier.
Centret er udstyret med de nyeste maskiner og fungerer efter meget avancerede tekniske standarder. I kernen af de to forbindelseslinjer, der er installeret i midten, er to tvillingskrueekstrudere udstyret med en række afgasningsenheder.
Maik Weber, CompraXX-administrerende direktør, er udelukkende afhængig af Busch teknologi til vakuumforsyningen. To Busch Plastex afgasnings enheder er i drift i midten af det hele.

CompraXX-teknologicentret blev åbnet i 2014 i Brehna, nær Leipzig. Centrets mål er at udvikle compounds til klienter og producere testserier.
CompraXX giver support til hele processen: fra første idé til produktforsøg, systemkonfigurering med alle nødvendige komponenter og endelig implementering.

Længden af begge roterende tvillingskrueekstrudere kan ændres for maksimal alsidighed. Skrueenheder forberedes på forhånd til hurtig udskiftning, hvilket tillader direkte sammenligning af skruekonfigurationer på den samme ekstruder. Yderligere konfigurerbarhed muliggøres af det udskiftelige afgasningsudstyr, der inkluderer tre vakuum afgasningsenheder på siden af systemet.

Hvis det kræves af det materiale, der behandles, kan udluftningskuplerne på begge linier være forbundet med Busch Plastex afgasningsenheder. Disse enheder udtrækker luft og damp genereret af fugtige materialer i ekstruderen. Monomerer og andre nedbrydningsprodukter dannet ved kemiske reaktioner, temperaturen og forskydnings spænding ekstraheres også.

For administrerende direktør Maik Weber er kun tørtløbende vakuumpumper egnede til denne applikation. Konventionelle vakuumpumper har ulempen ved drift af væskekontaminering at de ekstraherede gasser og dampe blandes med driftsvæskerne. væskeringsvakuumpumper er især udsat for væskeforurening af driftvæsker, hvilket kræver kostbar vandbehandling eller øgede vedligeholdelsesudgifter. I dette miljø har oliesmurte vakuumpumper også højere vedligeholdelsesomkostninger, da olie og filtre skal udskiftes oftere.

Busch tilbyder Plastex-serien med tørtløbende vakuumsystemer, der er udviklet specifikt til afgasning af smeltet plastik i ekstrudere, en sektor, hvor Busch har mange års erfaring. Plastex afgasningsenheder bruger normalt Mink klovakuumpumper, som er ekstremt energieffektive og fås med frekvensstyrede motorer. Mink klovakuumsystemerne valgt af Maik Weber er udstyret med denne form for kontinuerlig hastighedskontrol.
Hans beslutning om at vælge Busch afhang ikke kun på det faktum, at Busch er den eneste leverandør af denne vakuumteknologi, men den var også baseret på hans positive erfaring med at arbejde med Busch i hans lange karriere inden for plastindustrien.

Busch reagerede på de særlige krav i denne applikation ved at levere to Plastex afgasningsenheder, der nøjagtigt svarede til kravene. Begge Plastex-enheder er monteret i mobile rammer. Når de så skal bruges, flyttes de på plads og forbindes til afgasningskuplen. Afgasningsenhedens controller er forbundet til ekstruderingsenhedens ved hjælp af et simpelt stik, så hele systemet kan betjenes automatisk. Ekstrudercontrolleren sender start/stop signaler og vakuumindstillingspunktet til Plastex-enheden.
Plastex-controlleren transmitterer det målte vakuumniveau til ekstruderen kontinuerligt og kan også rapportere en alarm i tilfælde af en grænseværdi/mål afviger eller udstyrsfejl. Plastex-enheden indeholder også et integreret separatorsystem til kondensering af gasser og dampe.

 

Denne moderne vakuumteknologi har gjort det muligt at behandle næsten alle materialer i begge tvillingskruesammensatte ekstrudere, inklusive høje temperatur polyamider med smeltetemperaturer op til 350°C, PP, PC, PC / ABS, POM og PLA.
Fremstilling af mikrogranulatprodukter er en ekstra CompraXX-specialitet.

Vil du høre mere om afgasningssystemer fra Busch kan du kontakte dem her,
Du kan også skrive dig op til Buschs nyhedsbrev eller følge dem på LinkedIn.