Afgasning ved ekstrudering med hjælp fra vakuumteknologi

Virksomheden Dachziegelwerke Nelskamp GmbH producerer omkring 40 millioner tagsten og tilbehør på en lokation nær Magdeburg, Tyskland.
Lertagsten i NIBRA® kvalitet sælges i en lang række former, design og størrelser gennem byggemarkeder primært i Tyskland, Benelux-landene og Skandinavien.
Nelskamp har 2 moderne produktionslinjer med hver deres ekstruderingspresse på deres fabrik.

En af ekstruderingspresserne er udstyret med et COBRA afgasningssystem fra Busch, og har været det siden april 2018. På grund af ekstremt gode erfaringer med hensyn til pålidelighed, driftssikkerhed og økonomi er den anden ekstruderingspresse nu også udstyret med et identisk afgasningssystem fra Busch.

Nelskamp startede produktionen af tagsten i 1953 med “Finkenberger vingetagsten” som et andet alternativ end ler tagsten, i høj kvalitet. I dag har Nelskamp i alt seks produktionssteder i hele Tyskland og fremstiller tagsten, tilbehør og energi tag. Den første fabrik blev bygget i 1995 og producerer nu tagsten samt tilbehør. Siden 2002 har den nybyggede anden fabrik produceret store flade fliser, hvoraf kun fem til seks er nødvendige for at dække en kvadratmeter tagareal.

For Nelskamp er kvaliteten højeste prioritet. Hundrede procent af den anvendte ler er Westerwald-ler, der er kendetegnet ved dens lave vandabsorption.
Fliser lavet af Westerwald-ler produceres ved høje temperaturer. De er meget hårde, har et højt niveau af bøjningsstyrke og er ekstremt frostbestandige.
I alt 230 ansatte arbejder på skift med en syv dages uge på Nelskamps to tagstenfabrikker.

Tidligere blev der anvendt væskeringsvakuumpumper til at udtrække luften fra lermassen direkte fra vakuumkammeret ved ekstruderingspresserne.
Oprindeligt blev en blanding af olie og vand anvendt som driftsvæske, senere blev kun vand brugt. Dette var ikke en tilfredsstillende løsning for vedligeholdelseschefen, fordi der ofte var mange udsving i vakuumniveauet. Væskeringsvakuumpumperne nåede det laveste ultimative tryk på 33 millibar ved en vandtemperatur på 15°C.
Hvis temperaturen på driftsvæsken steg for eksempel på grund af den omgivende temperatur, ville vakuumniveauet falde. Derudover var vedligeholdelsesarbejde på vakuumpumper meget tidskrævende og øgede driftsomkostningerne, samtidig med der også opstod fejl på vakuumpumpen.
Væskeringsvakuumpumperne blev ikke reguleret, hvilket betød at de kørte permanent, med fuld hastighed.

Som en moderne familieejet virksomhed med fokus på bæredygtig ledelse lægger Nelskamp vægt på ressourcebesparende og miljøvenlige produktionsmetoder.
I 2006 blev Nelskamp tildelt miljøprisen af den tyske delstat Sachsen-Anhalt for sit miljøkoncept. Nelskamp er også medlem af Sachsen-Anhalt miljøalliance – en alliance for bæredygtig regional økonomisk politik gennem kooperativ miljøbeskyttelse. Man er derfor konstant opmærksom på energiforbruget i fabrikkerne, og der søges konstant mulige besparelser. Dette var også en af ​​grundene til at søge efter alternativer til væskeringsvakuum teknologien.
Hos Busch Vacuum Solutions fandt man endelig et egnet ler afgasningssystem.
Dette system har en COBRA NX skruevakuumpumpe i centrum.
Disse skruevakuumpumper kræver ikke driftsvæske til kompression, hvilket betyder at de fungerer helt tørt uden vand, olie eller anden væske, sammenlignet med de tidligere vakuumpumper.

Der er et filter før vakuumpumpen som er optimeret til at adskille støv og partikler fra lermasser. Den frekvensstyrede motor i COBRA vakuumpumpen og den integrerede efterspørgseldrevne styreenhed gør det muligt at opretholde eller justere den ønskede vakuumniveau i vakuumkammeret i tilfælde af temperatursvingninger i materialet eller miljøet. Dette er et vigtigt aspekt for anlægsstyringen, fordi det sikrer, at vakuumniveauet altid er korrekt, og at der kan produceres med en konstant høj kvalitet.

COBRA ler afgasningssystemet (fig. 1) blev leveret fuldstændigt monteret på en basisramme og behøvede kun at tilsluttes. Foruden vakuumpumpen og kontrolkabinettet består den kompakte enhed af et filter til støv- og partikelseparation, et ekstra indgangsfilter med en polyesterindsats og en komplet kølevandcirkulationsenhed.

I princippet kan en COBRA skruevakuumpumpe (fig. 2) betjenes ved tryk mellem 0,01 millibar og atmosfæretryk. Da de almindelige vakuumniveauer for afgasning af ler er mellem 50 og 100 millibar, har vakuumpumpen tilstrækkelige reserver – både opad og nedad. COBRA vakuumpumpe arbejder næsten aldrig med fuld effekt med 50 Hertz takket være den efterspørgselsdrevne styreenhed. Dette betyder, at strømforbruget reduceres, fordi det kun er den mængde, der kræves til det faktiske behov. Sammenlignet med den tidligere løsning med væskeringsvakuumpumper resulterer dette i betydelige energibesparelser, især da skruevakuumteknologi allerede reducerer strømforbruget sammenlignet med væskeringvakuumteknologi. Cirka 8.000 driftstimer registreres hvert år, fordi vakuumpumpen er i drift stort set hele døgnet rundt, året igennem, med undtagelse af korte afbrydelser.

Siden COBRA ler afgasningssystemet blev taget i brug i april 2018, har det fungeret uden nogen fejl. Vedligeholdelsesarbejde er begrænset til et absolut minimum.
Nelskamp har indgået en servicekontrakt med Busch, derved kommer en Busch vakuumingeniør ud og foretager servicere samt inspicere systemet en gang om året. Ellers er inspektionen begrænset til regelmæssige visuelle inspektioner.

Virksomhedsledelse og den person, der er ansvarlig for vedligeholdelse, er enige om, at de har valgt den teknisk og økonomisk optimale løsning i form af COBRA ler afgasningssystem. Derfor er den forrige væskeringsvakuumpumpe på den anden ekstruderingspresse nu blevet erstattet af et COBRA ler afgasningssystem.

Vil du høre mere om COBRA og dens muligheder kan du kontakte Busch,
Du kan også skrive dig op til Buschs nyhedsbrev eller følge dem på LinkedIn.