Dress Your Product

Sankt Annegatan 4
S-223 50 Lund
Telefon:
+46 46 23 80 90
Hjemmeside:

Tara Pac är ett agenturföretag som erbjuder norden ett brett sortiment av innovativa plastförpackningar och det senaste inom digitaltrycksteknik till kemi, färg & livsmedelsindustrin. Vår expertkunskap, mångåriga erfarenhet och starka samarbete med Europas ledande producenter gör att vi kan hjälpa våra kunder att ligga steget före och hitta lösningen på ditt förpackningsbehov.


Udgivet af Dress Your Product